CO TO HACCP?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo działające w ramach tzw. produkcji wtórnej, do której zalicza się zakłady restauracje oraz lokale gastronomiczne, sklepy, zakłady produkcyjno-przetwórcze, zakłady transportu spożywczego, hurtownie, targowiska, a także ruchome i tymczasowe obiekty (takie jak food trucki), jest zobligowany do wdrożenia zasad systemu HACCP.

Głównym celem wdrożenia HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa produkcji poprzez określenie ewentualnych zagrożeń i oceny związanych z nimi ryzyk.
Pozwala na podejmowanie środków zaradczych i opracowanie procedur postępowania na wypadek wystąpienie zagrożenia.

W praktyce GHP i GMP to nic innego jak zbiór procedur i instrukcji oraz zapisów i kart do kontroli. Krok po kroku są w nich opisane zasady działania punktu gastronomicznego. Dokumenty HACCP powinny być przygotowywane indywidualnie.

System HACCP obejmuje wszystkie etapy procesu od chwili otrzymania surowców do chwili umieszczenia na rynku, poprzez przygotowanie, przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie i dystrybucję.

Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

GHP

Dobra Praktyka Higieniczna – to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna – w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem”.

*Definicję GHP i GMP znajdziemy w ustawie dnia 25 sierpnia 2006 r.
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594).

O mnie

Oprócz zawodu dietetyka, zajmuję się również opracowywaniem dokumentacji wymaganych przez Inspekcję Sanitarną dla wszelkich przedsiębiorstw zajmujących się żywnością, czyli księgi HACCP/ GHP/GMP. Ukończyłam studia podyplomowe kierunek: Bezpieczeństwo Systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności na SGGW w Warszawie. Tą tematyką zajmuję się już od 2015 roku i opracowałam już kilkanaście dokumentacji HACCP oraz GHP/GMP. Jestem na bieżąco z rozporządzeniami. Posiadam doświadczenie we wdrażaniu i opracowywaniu HACCP/GHP/GMP  poparte certyfikatem audytora  systemu HACCP.

Wykonanych dokumentacji

Współpraca z firmami

Zadowolonych klientów

Dla kogo?

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/20042004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym mają obowiązek opracowania i wdrożenia odpowiedniej procedury, opartej na zasadach systemu HACCP.

Opracowuję dokumentację HACCP oraz GHP GMP dla

Zakłady produkujące żywność

firm cateringowych, sali bankietowych

restauracji, food trucków, kawiarni, barów

Punkty sprzedaży lodów/gofrów, burgerów itp.

zakładów żywienia zbiorowego (żłobki, przedszkola, szkoły, sanatoria, szpitale, zakłady pracy)

sklepów sprzedający produkty żywnościowe

firm transportujących żywność (zasięg polski oraz zagraniczny)

magazynów i hurtowni żywności

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zapewnia następujące korzyści:

 • spełnienie wymogów prawnych;
 • ułatwienie prowadzenia działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu HACCP;
 • szybsze tempo rozwoju przedsiębiorstwa poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • zdyscyplinowanie pracowników i podniesienie ich świadomości,
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

W ramach usług oferuję Państwu:

Dokumentacja jest indywidualna i dopasowana do Państwa działalności, zgodnie z wymaganiami sanepidu:

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP.
 2. Stworzenie dokumentacji GHP/GMP w szybkim czasie (wraz z rejestrami, drukami, formularzami, procedurami i instrukcjami).
 3. Wsparcie przed i po wizycie sanepidu.
 4. Szkolenia personelu na miejscu u Klienta (minimum sanitarne, GHP/GMP, HACCP).

DODATKOWO:

 1. Stworzenie szczegółowej listy składników alergennych,
 2. Wyliczenie wartości odżywczej.

 

* Cenię sobie współpracę opartą o komunikację i dialog, dlatego z Klientami utrzymuję stały kontakt mailowy i telefoniczny.

*Wszelkie poprawki w dokumentacji wykonywane są w cenie wykonania dokumentacji.

*Dostarczenie wydrukowanej i oprawionej dokumentacji kurierem: + 30 zł

Prowadząc placówkę mającą kontakt z żywnością, na pewno wiesz, że w internecie dostępne są steki szablonów dokumentacji HACCP, które zachęcają do skorzystania niską ceną i łatwą dostępnością. Są to jednak gotowe szablony, a nie indywidualnie opracowana dokumentacja oparta o prowadzoną działalność, co w efekcie może prowadzić do nieprawidłowego opracowania dokumentacji i konieczności skorzystania z usług profesjonalnego doradcy HACCP.

Usługi wykonywane są na terenie całej Polski.
Dojazd do klienta na terenie i w okolicach Łodzi.

Kontakt

Każdą dokumentację HACCP-GHP-GMP opracowuje indywidualnie dostosowując do zakresu prowadzonej działalności, dlatego ceny są ustalane indywidualnie na podstawie zakresu pracy. Skorzystaj z formularza kontaktowego, opowiedz mi o Twojej działalności i uzyskaj darmową wycenę!

Adres e-mail
Telefon / WhatsApp

690-188-548

15 + 14 =